Lỗi please insert the correct cd-rom select ok and restart application

cái này là sao ạ

Thử làm như bài này nha bạn.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/error-message-or-the-game-stops-responding-on-the-loading-screen-when-you-start-a-microsoft-game-please-insert-the-correct-cd-rom-c9eb279d-e016-c079-6afa-5bb37dfc1018