Nhờ admin kiểm tra đoạn code Python này của e với ạ

print('nhap diem ba mon ')
t = float(input())
h = float(input())
l = float(input())
min ==t 
if (min> l):
	min = l
if (min>h):
 	min = h
d = t*2+l+h 
if (d>=8.0 and min>6.5):
	print('hoc sinh gioi')
else:
	print('hoc sinh kem')

Mình ko biết bạn hỏi vấn đề gì, nhưng xem sơ qua code thì đoạn này:
min ==t
Nó có vấn đề đó bạn. Dòng thứ 5 trên xuống á.

1 Likes


Nhờ ad kiểm tra đoạn cod trên hình
Dù em nhập số hay chử nó đều in ra và không yêu cầu nhập lại
( cảm ơn ad)

Bạn xem ví dụ trong bài này nha, y chang bài bạn đó ạ.