Tạo file php để connect mysql vs phpmyadmin

Ở bài xây dựng chức năng đăng kí và đăng nhập form í Ad, phần connect mysql, em viết code y chang ad, lúc chạy nó hiện ra lỗi “Cannot choose database” dù em đã kiểm tra rất nhiều lần xem mik có viết đúng tên database trên phpmyadmin ở gg và vscode phần connect, câu trả lời là em viết đúng( em đã thay đổi thành mysqli như ad nói). Vậy tại sao lại ko được vậy ad? Em cảm ơn ad, thực sự em rất lo lắng khi nó ko chọn database đc

<?php $ketnoi['host'] = 'localhost'; $ketnoi['dbname'] = 'kiem_tra_php'; $ketnoi['username'] = 'root'; $ketnoi['password'] = ''; @mysql_connect( "{$ketnoi['host']}", "{$ketnoi['username']}", "{$ketnoi['password']}") or die("Cannot connect database"); @mysql_select_db( "{$ketnoi['dbname']}") or die("Cannot choose database"); ?>

Không thể kết nối thì bạn xem thông tin kết nối có chuẩn ko, db name và mật khẩu tài khoản root á.

Chán bạn ghê, nó die ở dòng select db chứ nó không die ở phần connect. Thằng select db bị removed ở bản php 7.0 trở lên rồi nhé bạn, bạn coi mình đang dùng php bản nào hoặc xoá dòng select db đi